Преподаватели

Преподавател 5

Преподавател 5

Опит: 12 години

Общо: 5 Урок(уроци)

Email: pmkonsulting@abv.bg

Website: http://www.pm-kn.com

Специализирани курсове по Разтителна защита
Обучения по професии:

621060     Фермер                 6210601     Земеделец     втора     22.07.2009 г.
622020     Озеленител             6220202     Парково строителство и озеленяване     втора     22.07.2009 г.
621020     Техник в лозаровинарството     6210201     Лозаровинарство     трета     22.07.2009 г.

Списък с уроци